Obchodní podmínky

I. Poskytovatel a zákazník

 1. Poskytovatelem této služby je FO Jan Drda, IČ: 67820808
 2. Zákazníkem se rozumí jakákoliv fyzická osoba nebo společnost, která projeví zájem o tuto nebo jiné služby a vyjádří souhlas s obchodními podmínkami.

II. Hlavní účel projektu

Hlavní účelem tohoto projektu je poskytování služeb zdarma a to v tomto rozsahu:

 1. Konzultace vztahující se k elektronickému e-shopu
 2. Zřízení hostingu jménem zákazníka s jeho souhlasem u externí hostingové společnosti
 3. Instalace systému WordPress a Woocommerce na hosting zmíněný v bodu 2.
 4. Případně asistence při nastavení DNS domény.

III. Obchodní podmínky třetích stran

 1. Podmínky využití software WordPress a Woocommerce jsou stanoveny
  a) pro WordPress: https://wordpress.org/about/license/
  b) pro Woocommerce: https://github.com/woocommerce/woocommerce/blob/master/license.txt
 2. Podmínky využití hostingové společnosti bude zákazníkovi zaslány po výběru této společnosti před registrací hostingu samotného.
 3. Zákazník musí explicitně potvrdit souhlas s obchodními podmínkami třetích stran přes registrací hostingu resp. instalací software pro samotný e-shop. Tento souhlas bude vyjádřen e-mailem.

IV. Odpovědnost poskytovatele

Vzhledem k charakteru služeb nenese poskytovatel odpovědnost za funkčnost výše zmíněných služeb, jakožto i další odpovědnosti zní vyplývající.

V případě, že zákazník projeví zájem o jiné služby než výše uvedené, jsou ceny těchto služeb i obchodní podmínky předmětem individuální dohody mezi poskytujícím a zákazníkem. V případech, kdy nejsou definovány bližší obchodní podmínky se obchodní vztah řídí příslušnými zákony ČR, zejména Občanských zákoníkem, Obchodním zákoníkem a Zákonem na ochranu spotřebitele.