Zásady ochrany osobních údajů

I. Základní informace

Tyto stránky shromažďují pouze základní informace podle směrnice EU 2016/679 a to osobní údaje předané přes kontaktní formulář nebo formulář poptávky e-shopu zdarma.

Tyto údaje nejsou archivovány na stránkách projektu ani jiných médiích, pouze v rámci e-mailové korespondence a to v rámci služby Google Apps for Business.

Informace jsou využívány pouze ke kontaktu v rámci e-mailové korespondence s potenciálním zákazníkem resp. zákazníkem a jsou archivovány po dobu 4 let pro případ vzniku právního sporu.

II. Poskytování údajů třetím stranám

Informace mohou být předány třetím osobám za účelem zřízení dohodnuté služby a to ve dvou případech:

  1. Osobám spolupracujícím na tomto projektu za účelem zajištění dohodnutých služeb.
  2. Třetím stranám, poskytujícím dohodnuté služby.

III. Práva týkající se zákazníka

Veškerá práva zákazníka vyplývající z výše zmíněné směrnice, zejména právo na vymazání osobních údajů a právo na poskytnutí osobních údajů ve strojově čistelné údaje jsou vyřizovány pomocí příslušné žádosti na adresu gdpr@mujeshopzdarma.cz .

IV. Monitorování návštěvnosti

Monitorování návštěvnosti tohoto webu probíhá pomocí služby Google Analytics, která má vlastní podmínky pro zacházení s osobními údaji. Veškeré údaje takto získané jsou nicméně anonymizovány, tj. nelze je jednoznačně (např. podle IP adresy) spojit s konkrétním zákazníkem.

V. Ostatní zpracovatelé osobních údajů

Na těchto stránkách jsou vyžity další služby pro marketing a podporu zákazníků. Shromažďování takovýchto údajů se řídí Zásadami ochrany osobních údajů poskytovatelů těchto služeb. Jedná se o tyto společnosti:

  • Active 24 s.r.o., poskytovatele hostingu pro tento projekt
  • Smartsupp.com, s.r.o., poskytovatele služby online podpory